Sotungin Tulikettujen Turvallisemman tilan periaatteet

Lippukunnallemme on tehty Turvallisemman tilan periaatteet. Periaatteet ovat oikeastaan kuuluneet toimintaamme aina, mutta nyt periaatteet on koottu kirjallisesti ja jaettu lippukuntalaisille ja huoltajille, jotta me kaikki tiedämme ja muistamme ne.

Lähtökohtana on, että kaikki Sotungin Tulikettujen toiminnassa mukana olevat sitoutuvat partion arvoihin. Yhdenvertainen ja tasa-arvoinen kohtelu sekä oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ovat Tulikettujen toimintaan osallistuvien perusoikeuksia. Lippukunnassamme on nollatoleranssi kaikkeen kiusaamiseen, häirintään ja epäasialliseen kohteluun. Turvallisemman tilan periaatteita täydentävät ryhmien omat pelisäännöt sekä johtajiston menettelytapaohjeet.

Turvallinen toiminta tehdään yhdessä. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella meistä (lapsilla, nuorilla ja aikuisilla) on sekä oikeus että velvollisuus puuttua huomaamaansa tai kokemaansa periaatteiden vastaiseen toimintaan.

Periaatteet löytyvät pysyvästi nettisivujen Lippukunta-sivulta sekä kolon seinältä. Jatketaan turvallista ja kaikille avointa toimintaa 🧡 🦊